Glasbena šola Murska Sobota
Cvetkova ulica 2c, 9000 Murska Sobota

Telefon: 02 536 17 80, GSM: 031 570 240
E-mail: info@gsms.si

Glasbena šola

Vpis


    
VPIS V GLASBENO ŠOLO V ŠOLSKO LETO 2020/2021

Razpis vpisa 4.-15. 5. 2020.

Preizkus glasbene nadarjenosti 20. in 21. 5. 2020 v GŠ Murska Sobota od 15.00 do 18.00,

                  21. 5. 2020 v OŠ Sv. Jurij, OŠ Tišina, OŠ Puconci od 16.00 do 18.00.

Naknadni rok 24. 8. 2020 od 15.00 do 17.00.

Vpis učencev v 1. razred 8. in 9. 6. 2020 od 9.00 do 17.00.
Naknadni vpis učencev v 1. razred 27. 8. 2020.

Vpis v 2. in ostale razrede od 22. do 24. 6. 2020,

evidenčni vpis do 24. 4. 2020.

 

Vpisnina
Ob začetku leta starši plačajo letno vpisnino, s katero se krijejo stroški šolske dokumentacije, ki se nanaša na učenca. Vpisnina znaša 20 €.

 

 

 
 

Glasbena šola Murska Sobota

Kontakt

Glasbena šola Murska Sobota
Cvetkova ulica 2c
9000 Murska Sobota

Telefon: 02 536 17 80
GSM: 031 570 240
E-mail: info@gsms.si

Ravnateljica: Erna Lukač

Pooblaščena oseba za varovanje osebnih podatkov
je dosegljiva na številki 02 522 34 82.

- - - 

Kontaktni podatki osebe, ki je odgovorna za posredovanje informacij medijem:

Erna Lukač, ravnateljica

Telefonska številka: 02 536 17 82

Elektronska pošta: erna.lukac@guest.arnes.si