Glasbena šola Murska Sobota
Cvetkova ulica 2c, 9000 Murska Sobota

Telefon: 02 536 17 80, GSM: 031 570 240
E-mail: info@gsms.si

Glasbena šola

Propozicije tekmovanja

Disciplina KLAVIR in VIOLINA

 

SPLOŠNA DOLOČILA

 1. Tekmovanje bo potekalo v sedmih kategorijah. Vsak razred  (od 1. do 6.) je samostojna kategorija, izjema je VII. kategorija, kjer tekmujejo učenci 7. in 8. razreda. 
 2. Udeleženci tekmovanja izvajajo ves program na pamet.
 3. Vrstni red skladb ob prijavi velja tudi na tekmovanju.

 

PROGRAM TEKMOVANJA

Tekmovalci v vseh kategorijah izvajajo najmanj dve različni skladbi po lastni izbiri v okviru predpisane minutaže:

I. in II. KATEGORIJA - do 5 minut

III. in IV. KATEGORIJA -  do 7 minut

V. in VI. KATEGORIJA- do 10 minut

VII. KATEGORIJA -  do 15 minut.

 

******

 

Disciplina PETJE

 

SPLOŠNA DOLOČILA

 1. Pri starosti velja koledarsko leto.
 2. Skladbe je potrebno zapeti (z repeticijami ali brez njih) v okviru predpisane minutaže.
 3. Skladbe se izvajajo na pamet, v originalnem jeziku (razen  v I. KATEGORIJI) in v skladu z izvajalsko prakso (pri kitičnih skladbah je potrebno izvesti vse kitice).
 4. Transpozicije skladb so dovoljene v vseh kategorijah, arije se morajo izvajati v izvirniku.
 5. Tekmovalec mora na zahtevo žirije ali organizatorja predložiti notne predloge izvedenih skladb.
 6. Vrstni red skladb ob prijavi velja tudi na tekmovanju.

 

 I. KATEGORIJA

 • rojeni 2005 in mlajši (učenci OŠ do 9. razreda)

 

 II. KATEGORIJA

 • rojeni 2004 ali
 • 1. razred GŠ

 

III. KATEGORIJA

 • rojeni 2003 ali
 • 2. razred GŠ

 

 IV. KATEGORIJA

 • rojeni 2002 ali
 • 3. razred GŠ

 

 V. KATEGORIJA

 • rojeni 2001 ali
 • 4. razred GŠ

 

 VI. KATEGORIJA

 • 5. in 6. razred GŠ

 

PROGRAM TEKMOVANJA PO KATEGORIJAH

 

 I. KATEGORIJA

 1. Dve pesmi po lastnem izboru (dovoljeni v prevodu)
 • Dovoljena minutaža: 5 minut

 

 II. KATEGORIJA

 1. Dve pesmi po lastnem izboru v izvirniku
 • Dovoljena minutaža: 5 minut

 

III. KATEGORIJA

 1. Pesem ali arija skladatelja 16. – 18. st. (iz predklasicističnega obdobja)
 1. Skladba po lastni izbiri v okviru minutaže
 • Dovoljena minutaža: 7 minut

 

IV. KATEGORIJA

 1. Pesem ali arija skladatelja 16. – 18. st. (iz predklasicističnega obdobja)
 1. Samospev slovenskega skladatelja
 2. Skladba po lastni izbiri v okviru minutaže
 • Dovoljena minutaža: 10 minut

 

V. KATEGORIJA

 1. Pesem ali arija skladatelja 16. – 18. st. (iz predklasicističnega obdobja)
 1. Samospev slovenskega skladatelja
 2. Samospev tujega skladatelja 18. ali 19. st.
 3. Skladba po lastni izbiri v okviru minutaže
 • Dovoljena minutaža: 12 minut

 

VI. KATEGORIJA

 1. Pesem ali arija skladatelja 16. – 18. st. (iz predklasicističnega obdobja)
 1. Samospev slovenskega skladatelja
 2. Samospev tujega skladatelja 18. ali 19. st.
 3. Arija iz opere, kantate, maše ali oratorija
 4. Skladba po lastni izbiri v okviru minutaže
 • Dovoljena minutaža: 15 minut

Glasbena šola Murska Sobota

Kontakt

Glasbena šola Murska Sobota
Cvetkova ulica 2c
9000 Murska Sobota

Telefon: 02 536 17 80
GSM: 031 570 240
E-mail: info@gsms.si

Ravnateljica: Erna Lukač

Pooblaščena oseba za varovanje osebnih podatkov
je dosegljiva na številki 02 522 34 82.

- - - 

Kontaktni podatki osebe, ki je odgovorna za posredovanje informacij medijem:

Erna Lukač, ravnateljica

Telefonska številka: 02 536 17 82

Elektronska pošta: erna.lukac@guest.arnes.si