Glasbena šola Murska Sobota
Cvetkova ulica 2c, 9000 Murska Sobota

Telefon: 02 536 17 80, GSM: 031 570 240
E-mail: info@gsms.si

Glasbena šola

Razpis

NAMEN in CILJ SEMINARJA
Seminar bo namenjen predvsem učencem pevcem nižjih glasbenih šol, kakor tudi učencem srednjih šol in zborovskim pevcem ter vsem učiteljem in mentorjem zborovodjem, ki želijo izpopolniti svoje tehnično in interpretacijsko pevsko znanje.
Cilji dela na seminarju so širjenje in poglabljanje znanja, motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja ter izmenjava pedagoških izkušenj učiteljev in mentorjev.


KDAJ IN KJE?

Seminar bo potekal 21. in 22. februarja 2020 v prostorih Glasbene šole Murska Sobota, Cvetkova ulica 2c, Murska Sobota.
V soboto, 22. februarja, bo seminar izveden le v primeru zapolnitve vseh razpoložljivih individualnih ur.
V kolikor bo prijav premalo, bo seminar izveden samo v petek, 21. februarja.


UDELEŽBA IN KOTIZACIJA

Kotizacija za aktivne udeležence seminarja znaša:

- 30€ za 1 individualno uro (30 min),
   oziroma

- 50€ za 2 individualni uri (2x30 min – 1 individualna ura dnevno).


Kotizacija za PASIVNE udeležence seminarja znaša 10€/na dan.

Potrdilo o plačani kotizaciji pošljite skenirano na pevski.oddelek.gsms@gmail.com, najkasneje do ponedeljka, 17. februarja 2020.


KOREPETITOR

Aktivnim udeležencem, ki so učenci glasbenih šol, morajo mentorji priskrbeti svojega korepetitorja (korepetitor naj bo zagotovljen s strani matične šole).

V kolikor kandidat ne obiskuje katere izmed glasbenih šol, mu v tem primeru Glasbena šola Murska Sobota zagotavlja službenega korepetitorja.
Cena za 1 individualno uro (30 minut) je 10€.


NOTNO GRADIVO

Aktivni udeleženci seminarja morajo ob prijavi obvezno poslati tudi notno gradivo, ki ga bodo pripravili za seminar (dve skladbi).

Gradivo lahko pošljete (kvalitetno) skenirano na mail pevski.oddelek.gsms@gmail.com,

ali (kvalitetne) kopije pošljete po pošti na naslov Glasbena šola Murska Sobota, Cvetkova ul. 2c, 9000 Murska Sobota s pripisom Seminar za petje - gradivo.


POTRDILO O UDELEŽBI

Vsak udeleženec bo ob koncu seminarja prejel potrdilo o udeležbi.


NAČIN PLAČILA

Učencem Glasbene šole Murska Sobota se kotizacija za seminar obračuna pri položnici meseca marca,
ostali udeleženci seminarja nakažite znesek na TRR Glasbene šole Murska Sobota:
SI56 0128 – 06030711588
s pripisom “Seminar za petje 2020” ter z imenom in priimkom udeleženca.


URNIK IN NAVODILA

Podroben urnik seminarja in navodila vam bomo posredovali najkasneje pet dni pred začetkom.
Urnik bo narejen po zaporedju prijav udeležencev do zapolnitve terminov.
V kolikor ne bo zadostnih prijav, bo seminar izveden samo v petek, 21. 2. 2020.


KONCERT udeležencev

Delavnice bodo zaključene z zaključnim koncertom aktivnih udeležencev delavnic.
Koncert bo izveden po sobotnih (petkovih) delavnicah v dvorani Glasbene šole Murska Sobota in je odprt za javnost.

Točna ura koncerta bo objavljena z objavo urnika.


PRIJAVE

Prijave so obvezne za vse udeležence (aktivne in pasivne).
Prijavite se lahko samo preko E-PRIJAVNICE, ki jo najdete na spletni strani šole:
http://www.g-sola.ms.edus.si
- projekti
- seminar za petje

ROK PRIJAVE je vključno do petka,
14. februraja 2020.


KONTAKT

Gabriela Bratina
031 537 827
gabriela.bratina@gsms.si

Spletna stran:
www.g-sola.ms.edus.si

Facebook stran:
www.facebook.com/GlasbenasolaMurskaSobota
www.facebook.com/PevskiOddelekGlasbeneSoleMurskaSobota

Priloge

Glasbena šola Murska Sobota

Kontakt

Glasbena šola Murska Sobota
Cvetkova ulica 2c
9000 Murska Sobota

Telefon: 02 536 17 80
GSM: 031 570 240
E-mail: info@gsms.si

Ravnateljica: Erna Lukač

Pooblaščena oseba za varovanje osebnih podatkov
je dosegljiva na številki 02 522 34 82.

- - - 

Kontaktni podatki osebe, ki je odgovorna za posredovanje informacij medijem:

Erna Lukač, ravnateljica

Telefonska številka: 02 536 17 82

Elektronska pošta: erna.lukac@guest.arnes.si