Glasbena šola Murska Sobota
Cvetkova ulica 2c, 9000 Murska Sobota

Telefon: 02 536 17 80, GSM: 031 570 240
E-mail: info@gsms.si

Glasbena šola

O šoli

Glasbena šola Murska Sobota je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ustanovljen z Odlokom, ki ga je Mestni svet občine Murska Sobota sprejel dne 18. 10. 1996.

Šola deluje na podlagi določil Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ter Zakona o glasbenih šolah. Z uveljavitvijo novega Zakona o glasbenih šolah, ki je bil sprejet februarja 2000, je prenehal veljati Zakon o glasbenih šolah iz leta 1971. To pomeni, da poteka uvajanje prenovljenih programov tudi v glasbenih šolah in sicer od šolskega leta 2002/2003.

Naslov: Cvetkova ulica 2c, 9000 Murska Sobota
Tel.: 536 17 80
E-mail: erna.lukac@gsms.si
Spletna stran: www.gsms.si

Šolski okoliš Glasbene šole Murska Sobota zajema občine Murska Sobota, Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.

Od 1. septembra 2014 v Občini Rogašovci deluje dislocirani oddelek, od 1. septembra 2017 pa delujeta dislocirana oddelka v Puconcih in na Tišini.

Glasbena šola Murska Sobota je članica Zveze glasbenih šol Slovenije (ZSGŠ) in Evropske zveze glasbenih šol (EMU).

Glasbena šola Murska Sobota

Kontakt

Glasbena šola Murska Sobota
Cvetkova ulica 2c
9000 Murska Sobota

Telefon: 02 536 17 80
GSM: 031 570 240
E-mail: info@gsms.si

Ravnateljica: Erna Lukač

Pooblaščena oseba za varovanje osebnih podatkov
je dosegljiva na številki 02 522 34 82.

- - - 

Kontaktni podatki osebe, ki je odgovorna za posredovanje informacij medijem:

Erna Lukač, ravnateljica

Telefonska številka: 02 536 17 82

Elektronska pošta: erna.lukac@guest.arnes.si