Glasbena šola Murska Sobota
Cvetkova ulica 2c, 9000 Murska Sobota

Telefon: 02 536 17 80, GSM: 031 570 240
E-mail: info@gsms.si

Glasbena šola

Vpis


    
VPIS V GLASBENO ŠOLO V ŠOLSKO LETO 2019/2020

Razpis vpisa 3.-15. 5. 2019.

Preizkus glasbene nadarjenosti 20. in 21. 5. 2019 (Murska Sobota) od 15.00 do 18.00,

                  21. 5. 2019 OŠ Sv. Jurij, OŠ Tišina, OŠ Puconci od 16.00 do 18.00.

Naknadni rok 22. 8. 2019 od 15.00 do 17.00.

Vpis učencev v 1. razred 3.–5. 6. 2019 od 9.00 do 17.00.
Naknadni vpis učencev v 1. razred 28. 8. 2019.

Vpis v 2. in ostale razrede od 20. do 24. 6. 2019,

evidenčni vpis do 25. 4. 2019.

 

Vpisnina
Ob začetku leta starši plačajo letno vpisnino, s katero se krijejo stroški šolske dokumentacije, ki se nanaša na učenca. Vpisnina znaša 20 €.

 

 

 
 

Glasbena šola Murska Sobota

Kontakt

Glasbena šola Murska Sobota
Cvetkova ulica 2c
9000 Murska Sobota

Telefon: 02 536 17 80
GSM: 031 570 240
E-mail: info@gsms.si

Ravnateljica: Erna Lukač

Pooblaščena oseba za varovanje osebnih podatkov je dosegljiva na številki 02 522 34 82.

» Pošlji sporočilo