Glasbena šola Murska Sobota
Cvetkova ulica 2c, 9000 Murska Sobota

Telefon: 02 536 17 80, GSM: 031 570 240
E-mail: info@gsms.si

Glasbena šola

Preizkus glasbene nadarjenosti

Preizkus glasbene nadarjenosti opravljajo učenci, ki obiskujejo program glasbene pripravnice in tisti, ki se želijo vpisati v 1. razred instrumenta ali petja.

Potek:

V terminih, ki jih razpiše glasbena šola za opravljanje preizkusa glasbene nadarjenosti, je potrebno priti na šolo in izpolniti Prijavnico za vpis v glasbeno šolo.

Prijavnico za vpis v glasbeno šolo morajo izpolniti tudi učenci, ki za vpis ne potrebujejo opravljati preizkusa glasbene nadarjenosti.

Na sprejemnem izpitu učenec zapoje eno pesem po lastnem izboru, nato sledi posnemanje krajših melodičnih in ritmičnih vzorcev.

VPIS BREZ SPREJEMNEGA PREIZKUSA:

- PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA

Pouk se izvaja enkrat tedensko po 45 minut, traja eno leto in je namenjen otrokom, ki so stari 5 let.

- GLASBENA PRIPRAVNICA
Pouk se izvaja enkrat tedensko po 60 minut, traja eno leto in je namenjen otrokom, ki so stari 6 let.

- PLESNA PRIPRAVNICA 
Pouk se izvaja dvakrat tedensko po 45 minut in je namenjen otrokom, ki so stari od 6 do 8 let. Plesna pripravnica obsega 3 razrede, ki so razdeljeni na PP1, PP2 in PP3.
 
- PLESNI PROGRAM - BALET
Pouk se izvaja dvakrat tedensko po 60 oz. 90 minut. Trajanje: nižja stopnja 4 leta, višja stopnja 2 leti. Spodnja starostna meja za vpis je 9 let.
 
VPIS S SPREJEMNIM PREIZKUSOM:
 
- GLASBENI PROGRAM (INSTRUMENTI IN PETJE)
Trajanje: nižja stopnja 4 oz. 6 let, višja stopnja 2 leti. Spodnja starostna meja za vpis je 7 let.

Glasbena šola Murska Sobota

Kontakt

Glasbena šola Murska Sobota
Cvetkova ulica 2c
9000 Murska Sobota

Telefon: 02 536 17 80
GSM: 031 570 240
E-mail: info@gsms.si

Ravnateljica: Erna Lukač

Pooblaščena oseba za varovanje osebnih podatkov
je dosegljiva na številki 02 522 34 82.

- - - 

Kontaktni podatki osebe, ki je odgovorna za posredovanje informacij medijem:

Erna Lukač, ravnateljica

Telefonska številka: 02 536 17 82

Elektronska pošta: erna.lukac@guest.arnes.si