Glasbena šola Murska Sobota
Cvetkova ulica 2c, 9000 Murska Sobota

Telefon: 02 536 17 80, GSM: 031 570 240
E-mail: info@gsms.si

Glasbena šola

Organi šole

Organi upravljanja, strokovni organi zavoda in ostali

Ravnateljica: Erna Lukač
Pomočnica ravnateljice: Edita Azzeh

Svet zavoda:
• 5 predstavnikov delavcev zavoda: Felicita Heric Taškov (predsednica), Jasmina Dajčman, Danijel Matković, Snežana Mitić in Nataša Škedelj  
• 3 predstavniki ustanovitelja (MO Murska Sobota): Tadeja Bencak, Drago Vigali in Vlasta Veren
• 3 predstavniki staršev: Lea Burjan, Vladimira Pučko in Janez Žlebič  

Svet staršev: Janez Žlebič (predsednik, oddelek za klavir),  Hema Hanc (namestnica predsednika, dislocirani oddelek Tišina), Mateja Brunec (oddelek za godala), Lea Burjan (oddelek za tolkala), Anita Fartek (dislocirani oddelek Sv. Jurij), Sandra Gjergjek (oddelek za ples), Drago Kalamar (oddelek za pihala), Breda Pisar (oddelek za harmoniko), Vladimira Pučko (oddelek za trobila), Sabina Sočič (dislocirani oddelek Puconci), Nataša Škafar (oddelek za petje) in Mihaela Škrilec Kerec (oddelek za kitaro).

Vodje strokovnih aktivov za posamezna instrumentalna področja in nauk o glasbi:
• klavir: Predrag Šantek
• harmonika: Danijel Matković
• kitara: Milorad Ružić
• godala: Polona Lekić
• pihala: Marija Popović
• trobila, tolkala, petje: Gabriela Bratina
• nauk o glasbi in solfeggio: Cigut Tjaša

Koordinatorji na dislociranih oddelkih: Suzana Škafar (Sv. Jurij), Jana Stojnšek (Puconci) in Karmen Vrečič Kar (Tišina).

Kolegij: ravnateljica, pomočnica ravnateljice in vodje aktivov

Ostali:
• knjižnico ureja: Boštjan Lašič,
• administrativni in računovodski delavci: Nataša Škedelj in Mišel Legenič,
• tehnični delavci:
hišnik: Andrej Mlekuž,
čistilca: Cecilija Kreslin in Janez Merica.

 

Glasbena šola Murska Sobota

Kontakt

Glasbena šola Murska Sobota
Cvetkova ulica 2c
9000 Murska Sobota

Telefon: 02 536 17 80
GSM: 031 570 240
E-mail: info@gsms.si

Ravnateljica: Erna Lukač

Pooblaščena oseba za varovanje osebnih podatkov
je dosegljiva na številki 02 522 34 82.

- - - 

Kontaktni podatki osebe, ki je odgovorna za posredovanje informacij medijem:

Erna Lukač, ravnateljica

Telefonska številka: 02 536 17 82

Elektronska pošta: erna.lukac@guest.arnes.si