Glasbena šola Murska Sobota
Cvetkova ulica 2c, 9000 Murska Sobota

Telefon: 02 536 17 80, GSM: 031 570 240
E-mail: info@gsms.si

Glasbena šola

Lokacija

Cvetkova ulica 2c, Murska Sobota (matična šola)

Sv. Jurij, v prostorih OŠ, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci (dislocirani oddelek)

Puconci, v prostorih OŠ Puconci, Puconci 178, 9201 Puconci (dislocirani oddelek)

Tišina, OŠ Tišina, Tišina 4b, 9251 Tišina (dislocirani oddelek)

Glasbena šola Murska Sobota

Kontakt

Glasbena šola Murska Sobota
Cvetkova ulica 2c
9000 Murska Sobota

Telefon: 02 536 17 80
GSM: 031 570 240
E-mail: info@gsms.si

Ravnateljica: Erna Lukač

Pooblaščena oseba za varovanje osebnih podatkov
je dosegljiva na številki 02 522 34 82.

- - - 

Kontaktni podatki osebe, ki je odgovorna za posredovanje informacij medijem:

Erna Lukač, ravnateljica

Telefonska številka: 02 536 17 82

Elektronska pošta: erna.lukac@guest.arnes.si