Glasbena šola Murska Sobota
Cvetkova ulica 2c, 9000 Murska Sobota

Telefon: 02 536 17 80, GSM: 031 570 240
E-mail: info@gsms.si

Glasbena šola

Vpis


    
VPIS V GLASBENO ŠOLO V ŠOLSKO LETO 2021/2022

Razpis vpisa 3.-14. 5. 2021.

Preizkus glasbene nadarjenosti:

24. in 25. 5. 2021 v prostorih GŠ Murska Sobota od 16.00 do 19.00,

25. 6. 2021 v prostorih osnovnih šol Puconci, Sv. Jurij in Tišina od 16.00 do 18.00.

Naknadni rok: 24. 8. 2021 od 16.00 do 18.00 v prostorih GŠ Murska Sobota.

Vpis učencev v 1. razred: 2. in 3. 6. 2021 od 9.00 do 17.00 v tajništvu šole.

Naknadni rok: 27. 8. 2021 od 9.00 do 16.00 v tajništvu šole.

Vpis v 2. in ostale razrede od 21. do 24. 6. 2021,

evidenčni vpis do 23. 4. 2021.

 

Vpisnina
Ob začetku leta starši plačajo letno vpisnino, s katero se krijejo stroški šolske dokumentacije, ki se nanaša na učenca. Vpisnina znaša 20 €.

 

 

 
 

Glasbena šola Murska Sobota

Kontakt

Glasbena šola Murska Sobota
Cvetkova ulica 2c
9000 Murska Sobota

Telefon: 02 536 17 80
GSM: 031 570 240
E-mail: info@gsms.si

Ravnateljica: Erna Lukač

Pooblaščena oseba za varovanje osebnih podatkov
je dosegljiva na številki 02 522 34 82.

- - - 

Kontaktni podatki osebe, ki je odgovorna za posredovanje informacij medijem:

Erna Lukač, ravnateljica

Telefonska številka: 02 536 17 82

Elektronska pošta: erna.lukac@guest.arnes.si